Actie-onderzoek IfVND

Samensturing dwars door grenzen van organisaties, werkvelden en culturen heen, hoe doen we dat? Deze vraag staat centraal in het werk van het Institute for Value Network Development, IfVND.

Het instituut doet actie-onderzoek: kennis ontwikkelen en overdragen door samen met opdrachtgevers en belanghebbenden vorm te geven aan de gewenste ontwikkeling van samensturing. Met name richten we ons op zogenaamde 'multistakeholder collaboration' vraagstukken.

De actie-onderzoekprojecten staan onder leiding van dr.ir. Lieke Sluis-Hoogerwerf en René de Baaij. Beiden hebben een ruime ervaring in maatschappelijk en innovatief actie-onderzoek, gericht op waardegedreven samensturing.

Lieke Sluis-Hoogerwerf was als programma-begeleider betrokken bij het 3 jarige innovatieprogramma 'Netwerken in de Veehouderij' wat thans internationaal bekendheid geniet (te lezen in: Netwerken met energie). Daarnaast was zij programma-begeleider van Deventer Duurzaam / Stad in gesprek, directeur van een regionaal zorginnovatieprogramma, begeleider van een Kunstenaarsbroedplaats en actie-onderzoeker in het programma 'HRM in onderzoekinstellingen'. Ook werkte zij jarenlang aan de uitwerking van principes van netwerkorganiseren, en publiceerde daarover o.a. in het boek De kracht van Netwerkbenadering.

René de Baaij was en is al meer dan 12 jaar actief als programma-regisseur in het veld van multi-stakeholder exportontwikkeling in ontwikkelingslanden, gericht op sectorale versterking van concurrentiekracht. Verder houdt hij zich bezig met vraagstukken van leiderschap, team en organisatie-ontwikkeling waarbij de zoektocht naar de wijze waarop mensen samen meerwaarde creëren centraal staat. Hij doet dit binnen en buiten Nederland in zowel de private als de publieke sector.