Coachteaming

In grotere organisaties werken vaak meerdere team- of organisatie-coaches, met elk een gevarieerde caseload. Hoe kan een groep coaches zelf een sterk team worden dat goede resultaten boekt? Wat helpt hen om zelf ook te groeien in samensturing?

Speciaal voor de teamvorming van coaches hebben we een professionaliseringsprogramma ontwikkeld, waarbij zelf oefenen met OnsTeamPortaal de rode draad vormt. Zo sla je als teamcoaches twee vliegen in één klap: je bouwt een sterke samenwerking op, en je verdiept je in de mogelijkheden van teamcoaching met OnsTeamPortaal. Het programma ondersteunt desgewenst ook de toepassing bij de teams waar je samen verantwoordelijk voor bent. Na afronding krijg je een certificaat als facilitator van OnsTeamPortaal®.

Samen de omslag maken van een team professionals naar een professioneel team dat gewaardeerde resultaten boekt

Programma opzet

Het is een professionaliserend ‘action learning’ programma met als doel: een coachteam opbouwen en toerusten voor een succesvolle toepassing van OnsTeamPortaal® in trajecten van team- en leiderschapsontwikkeling. Het specifieke doel stemmen we af op de actuele opdracht of uitdaging van het team.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • we beginnen met een verdieping in de missie, visie en veranderopdracht van het team,
  • Samen met de deelnemers geven we vorm aan een werk- en leerprogramma dat aansluit op de individuele leervragen,
  • de deelnemers maken zich de filosofie, methode en applicatie van OnsTeamPortaal® eigen,
  • practice what you preach: zelf ook doen, wat de interne klanten wordt geboden (stap voor stap ervaring op doen met een oefenaccount),
  • teamwerk in de verdere ontwikkeling en positionering van de dienstverlening van het coachteam in de organisatie,
  • samensturing in het realiseren van veranderingen in de organisatie, gericht op betrokkenheid, draagvlak, verbinding en realiseren van resultaten.

Programma-inhoud

Het programma volgt de logica van het traject met OnsTeamPortaal®, waarbij gedurende telkens 1 professionaliseringsdag zowel gewerkt wordt aan kennis en inzichten, als geoefend wordt met de online applicatie en telkens specifieke leerthema’s opgepakt worden. 

In totaal betreft het de volgende 7 professionaliseringsdagen:
Dag 1: Samen vertrekken: missie en visie van het coachteam, beeldvorming van OnsTeamPortaal en de concrete resultatenn die het coachteam wil realiseren.
Dag 2: Kwartiermaken en vliegende start (inclusief oefening Teammonitor)
Dag 3: Gedrag en interventie (inclusief oefening Gedragsfeedback)
Dag 4: Wat ligt er op ons teambord? (inclusief oefening Takenmatrix en Ambitiekaart)
Dag 5: Werk maken van onze Talenten (inclusief oefening Talententest)
Dag 6: Regie pakken en verbinding maken (inclusief oefening Rollentest)
Dag 7: En nu zelf verder… (inclusief oefening Teamschouw)

Elke professionaliseringsdag wordt zorgvuldig voorbereid. Deelnemers krijgen leesopdrachten, bereiden oefeningen met de applicatie voor en stemmen met de programmaleiding werkvormen en speciale thema’s af. Bij voorkeur wordt elke dag in nauwe samenwerking met enkele deelnemers voorbereid, zodat we goed gebruik maken van alle kennis, vaardigheden en methoden van de coaches zelf.


Programmaleiding

De programma wordt geleid en verzorgd door Lieke Sluis-Hoogerwerf, liefst in nauwe samenwerking met een interne opleider uit de organisatie.


Meer informatie: Lieke Sluis-Hoogerwerf, info@onsteamportaal.nl