OnsTeamPortaal®

Direct inloggen

Log hier inOnsTeamPortaal is een online reflectieplatform dat zijn waarde in de praktijk telkens weer bewijst. Met een tijdsinzet van slechts 2,5 uur per maand leert een team om zaken bespreekbaar maken die er echt toe doen: teamroutines, samenwerkingsgedrag, werkverdeling, resultaatambities, talenten, samenspel en professionalisering. 

Het resultaat: samensturing, sterk teamwerk en mooie prestaties.

Met hulp van OnsTeamPortaal gaat een team gaat zelf aan de slag, ondersteund door een interne of externe facilitator. Het totale traject omvat inclusief start en evaluatie 9 teambijeenkomsten, waar het team 9 tot 12 maanden over kan doen. De facilitator helpt het team om initiatief te nemen en het beoogde resultaat te verhelderen. Daarna kan het team van start.De 7 online vragenlijsten die in OnsTeamPortaal klaar staan, borgen dat ieder teamlid actief meedoet en het team telkens weer op een andere manier in de spiegel kijkt. Elke vragenlijst gaat over een teamthema dat er echt toe doet. De vragenlijsten zijn in taal en inhoudelijk afgestemd op de werksituatie van de teams. Hierdoor is de drempel zo laag mogelijk en de herkenbaarheid van de uitslag hoog.

De werkwijze is telkens gelijk: ieder vult individueel in op een moment naar eigen keuze. Is ieder klaar, dan dient de teamuitslag als aanleiding voor een goed gesprek. Zo maakt het team elke 4 tot 6 weken een nieuwe groeistap. Ook leert het team van reflectie en dialoog een goede gewoonte te maken.

De facilitator zorgt dat de teamleden met elkaar een goed gesprek leren voeren. Verder faciliteert de facilitator de voorbereiding van de teambijeenkomsten en helpt het team om echt voor resultaat te gaan. Hierbij sluit de facilitator aan op wat het team zelf aangeeft en laat zien, maar zal het team ook uitdagen op de eigen groeiambities. 

De rol van facilitator kan vervuld worden door:

  • gespecialiseerde facilitators uit het partnernetwerk van BC4U Groupware
  • door BC4U Groupware opgeleide organisatie-interne facilitators, zoals teamcoaches, coachend leidinggevenden en opleiders.