Samensturing?

Kan je samen sturing geven aan wat je samen doet? Vanuit een daadwerkelijk gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid? Met openheid of zelfs onbevangenheid voor wat er gebeurt en wat daarvan de resultaten zijn? Zonder dat je die verantwoordelijkheid uitbesteedt aan 'de baas' of afschuift op 'het systeem'?

Ja dat kan. Sterker nog, we zien in onze samenleving steeds meer voorbeelden. Van mensen die met elkaar initiatief nemen of samen regie voeren om iets moois te realiseren. Polderen? Ellenlange vergaderingen? Veel praten zonder daden? Integendeel. Het gaat juist om de KEUZE samen iets te doen, waarbij heel helder is welk resultaat je daarmee wilt bereiken. De keuze ook om te durven gaan voor een belachelijk goed resultaat. En niet in de laatste plaats: de keuze om telkens stil te staan bij wat aandacht vraagt, te reflecteren op 'hoe we bezig zijn', en met nieuwe inzichten iets te doen.


Meer lezen? Hier vind je enkele suggesties.

Of bekijk ter inspiratie dit praktijkvoorbeeld.